ir. Jens Van der Plas

Doctoraal Onderzoeker aan het Software Languages Lab, Vrije Universiteit Brussel

Ervaring

Doctoraal Onderzoeker

Augustus 2019 - heden, Vrije Universiteit Brussel
Mandaathouder van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) van november 2019 tot en met oktober 2023

Mijn onderzoeksdomein betreft statische code-analyse. Mijn huidige werk omdat de ontwikkeling van een generieke incrementalisatietechniek voor modulaire statische programma-analyses die toepasbaar is op zeer dynamische hogere-ordetalen.

Onderzoekstraining

Juli 2017, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia

Deze onderzoekstraining aan het Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación van de Universidad de Los Andes maakte deel uit van mijn masteropleiding in de computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brusel. Tijdens deze training werkte ik samen met onderzoekers van het departement computerwetenschappen van de Universidad de Los Andes in Bogotá, Colombia. Het doel van deze onderzoekstraining was om een klein onderzoeksproject in het veld van model-driven software engineering uit te voeren. Het concrete doel was om te achterhalen of er veelvoorkomende patronen in modeltransformaties besetaan en, desgevallend, deze patronen te definiëren gebaseerd op onze bevindingen.

Ook hielp ik met het verbeteren en beoordelen van programmeeropdrachten in Scheme van lokale studenten voor het vak “Programación funcional con aplicación en Scala” (Functioneel Programmeren toegepast in Scala).

Opleiding

Doctor of Sciences

2019 - heden, Vrije Universiteit Brussel

Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science

2017 - 2019, Vrije Universiteit Brussel

Profiel: Software Languages and Software Engineering

Mijn masterthesis is getiteld “Incremental Thread-Modular Static Analysis for Concurrent Programs with Futures and Atoms“.

In deze thesis presenteer ik twee bijdragen aan de state of the art in de statische analyse van concurrente programma’s. Ten eerste pas ik de AAM-techniek van Van Horn & Might toe op een concurrente hogere-ordetaal met futures en atomische variabelen. Ten tweede presenteer ik een nieuw algoritme dat incrementeel de analyseresultaten voor een concurrent programma opbouwt. Ik vind dat dit nieuwe algoritme resulteert in kortere analysetijden en ik bespreek enkele verdere mogelijke optimalisaties.

Bachelor of Science in de Computerwetenschappen

2014 - 2017, Vrije Universiteit Brussel

Mijn bachelorthesis is getiteld “Ondersteuning voor R5RS-Scheme in het SCALA-AM Framework – Uitbreiding en Benchmarking van SCALA-AM“.

In deze thesis breid ik SCALA-AM, een modulair framework voor statische code-analyse geschreven in Scala, uit door primitieve functies van R5RS-Scheme te implementeren. Ook verken ik mogelijke manieren om quasiquoting te ondersteunen, maar hierbij ontdek ik enkele moeilijkheden met het design van het framework. Het laatste deel van de thesis betreft het benchmarken van het framework en het maken van een vergelijkend overzicht om te tonen hoe mijn uitbreidingen aan het framework diens naleving van de R5RS-Schemestandaard verbeteren.

Wetenschappen-Wiskunde

2008 - 2014, Sint-Jan Berchmansinstituut Puurs

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)

2004 - 2014, 2019 - heden, Academie voor Muziek, Woord en Dans Bornem

Behaalde “Getuigschrift Hogere Graad” in juni 2014

Behaalde “Beroepskwalificatie Amateur creërend muzikant” (VKS/EQS level 4) in juni 2023

Gevolgde vakken
 • Piano (2023-heden, Stefaan Desmet, 2 lestijden)
 • Piano (2019-2023, Stefaan Desmet)
 • Groepsmusiceren (2020-heden, Pieter Stas)
 • Muziektheorie (2019-2022, Dirk De Nef)
 • Algemene Muziektheorie AMT (2011-2014, Dirk De Nef)
 • Begeleidingspraktijk piano BP (2008-2014, Barbara Baltussen)
 • Piano – Optie Instrument (2005-2014, Stefaan Desmet)
 • Algemene Muziekcultuur AMC (2008-2011, Ludwig Jansegers)
 • Algemene Muzikale Vorming AMV (2004-2008, Jeannine Le Blanc (L1-L3)/Nele Joosen (L4))

Activiteiten

Lid Faculteitsraad en Faculteitsbestuur

Sinds midden 2019 ben ik een lid van de Faculteitsraad van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussels, waarin ik het Overig Academisch Personeel (OAP) van het Departement Informatica vertegenwoordig. Sedert midden 2023 ben ik eveneens lid van het faculteitsbestuur, waarin ik het OAP van de hele faculteit vertegenwoordig.

Onderwijsassistent

Sinds het begin van mijn doctoraat ben ik de onderwijsassistent van de volgende vakken die deel uitmaken van het bachelorprogramma in de Computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel:

 • Cloud Computing and Big Data Processing (vanaf academiejaar 2022-2023): Als onderwijsassistent voor het deel over Big Data Processing focusten mijn practica op Apache Spark, met onderwerpen zoals o.a. Spark SQL en Spark Streaming.
 • Objectgerichte Systemen (vanaf academiejaar 2022-2023): Dit vak behandelt o.a. UML-diagrammen (klassendiagrammen, toestandsdiagrammen en sequentiediagrammen), hun relatie met code en design patterns.
 • Parallelism & Distribution (vanaf academiejaar 2019-2020 tot en met 2022-2023): In dit vak wordt de basis van parallellisme (m.b.v. het Java Fork/Join-framework), concurrency en gedistribueerde systemen en technologieën (Java RMI, sockets, actors, tuple spaces,…) behandeld.

Ik begeleidde ook meerdere bachelor- en masterstudenten tijdens hun thesis in het domein van statische code-analyse.

Bachelorthesissen:

 • Merlijn Devroede: Adding Persistence to MAF (2023-2024)
 • Arman Kolozyan: Dependency-Driven Worklist Heuristics for Modular Analyses (2022-2023)
 • Abdullah Sabaa Allil: Optimising Static Program Analysis using Scala Native (2022-2023)
 • Thomas Vandermotten: Optimizing Scheme Programs using Static Analysis (2022-2023)
 • Turgut Reis Kursun: RacketLogger: Logging Changes from the DrRacket Code Editor (2020-2021)

Masterthesissen:

 • Sarah Verbelen: Abstract Slicing for Static Program Analysis (2023-2024)
 • Andes Van Lancker: Modular WCET Analysis of Dynamic Higher-order Programs (2022-2023)
 • Christophe Van den Eede: Error Ranking for Higher-order Programs using Static Profiling (2022-2023)
 • Turgut Reis Kursun: Time and Space Efficient Delta Debugging for Scheme (2022-2023)
 • Cindy Wauters: Transforming Analysis Results According to Source Code Change Patterns (2021-2022)

Studentenvertegenwoordiger

Oktober 2015 - Juni 2019, Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een instituut waarin studentenvertegenwoordigers volle leden zijn van alle raden die de universiteit besturen. Als studentenvertegenwoordiger kon ik mijn visie en ervaringen als student benutten om de langetermijnevolutie van de universiteit en van het programma computerwetenschappen mee richting te geven. Het liet me ook toe om eventuele problemen zeer snel aan te kaarten, zodat deze zo snel mogelijk verholpen konden worden.

Ik was lid van vijf verschillende raden, die bv. verantwoordlijk waren voor het beheer van het curriculum van de richting computerwetenschappen en voor het roosteren van examens.

Student Volunteer

April 2017

Ik was student volunteer op de International Conference on the Art, Science, and Engineering of Programming, <Programming> 2017.

Prijzen

BrEA-prijs voor Computer Science 2019

December 2019, uitgereikt door BrEA (Brussels Engineering Alumni)

Een prijs die studenten beloont voor uitzonderlijke prestaties gerelateerd aan hun afstudeerwerk.